Ngồi buồn tự chụp ảnh nude cho anh em coi

Ngồi buồn tự chụp ảnh nude

Đăng lên mới thấy mình hư hỏng rồi

Ừ thì một chút lạc trôi

Một lần được thấy cái tôi của mình

Ấy mà có lúc lặng thinh

Thì ra thông báo mới tinh xóa bài

Chắc là lỗi ở mình sai

Lẽ nào ấy muốn riêng mình quay tay

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Chụp mình hoài ko đẹp nữa. Chắc pai dụ dỗ ai chụp cho quá!