Mùa Cúc Họa Mi, từ bãi Sông Hồng đến giường ngủ

Mùa Cúc Họa Mi, từ bãi Sông Hồng đến giường ngủ !

Giữa tuần tháp tùng mẫu hậu và đám chị em bạn dì hồi teen đi tí tởn ở bãi Sông Hồng và cái kết không thể mệt hơn .

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]